Tag Archives: NAS

買個 UGREEN NAS 裝黑群暉

話 說 我 家 裡 的 DS415+ 用 了 八 九 年 ,終 於 壽 終 正 寢 了 。這 並 不 是 我 的 主 力 NAS,而 是 淘 汰 下 來 之 後 給 我 的 主 力 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , | Leave a comment

終於還是選了一台 QNAP ( TS-673A vs DS1621+ )

想 不 到 ,我 這 樣 一 個 Synology 的 die-hard fan,終 於 還 是 選 了 一 台 QNAP。自 從 我 的 超 級 舊 DS415+ 在 一 年 多 以 前 瀕 臨 死 亡 之 後 ,我 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , | Leave a comment

Synology Surveillance Station 最便宜的 IP Cam

最 近 朋 友 升 級 了 NAS,容 量 比 以 前 暴 增 了 千 萬 倍 。反 正 容 量 都 在 那 裡 ,不 用 白 不 用 ,就 問 我 有 什 麼 好 玩 的 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

XPEnology 黑群暉加強散熱

話 說 早 前 我 從 淘 寶 買 了 一 台 黑 群 暉 ,性 能 強 勁 ,價 錢 便 宜 。用 了 好 多 個 月 ,感 覺 還 是 非 常 滿 意 的 。黑 群 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Synology / XPEnology / Proxmox VE 使用同一個 UPS

UPS ( Uninterruptible Power Supply ),即 是 所 謂 的 不 斷 電 系 統 。UPS 如 果 用 在 一 般 的 桌 面 電 腦 ,就 是 在 停 電 時 ,給 予 你 一 段 時 間 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

為 Proxmox VE 黑群輝 XPEnology 加裝 2.5GbE 網卡

話 說 我 為 我 的 Synology DS415+ 升 級 了 2.5GbE 網 卡 ,詳 情 可 以 在 這 一 篇 文 章 找 到 。後 來 我 又 入 手 了 一 個 8 bay 的 NAS,優 易 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Synology NAS 自製 DIY 防塵網

話 說 我 使 用 Synology 的 NAS 多 年 ,一 直 都 十 分 極 之 滿 意 。除 了 ,大 概 每 半 年 我 就 要 把 Synology 拆 開 ,大 吸 塵 一 次 。因 為 … Continue reading

Posted in Computer & Network, GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

為 Synology NAS 升級 2.5Gbe LAN

在 古 時 ,有 線 網 絡 的 速 度 都 是 10 倍 增 加 的 ,例 如 10M / 100M / 1000M / 10G。那 為 什 麼 後 來 又 會 在 1000M / 10G 之 間 ,增 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , | 21 Comments

如何選擇黑群暉硬件?

首 先 必 須 要 說 明 一 下 ,黑 群 暉 就 是 老 翻 。因 為 Synology 所 開 發 的 DSM 是 不 容 許 安 裝 在 Synology 以 外 的 機 器 上 面 的 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Synology DS415+ 升級 NAS 那個好?( 2020 )

話 說 前 一 排 ,我 的 DS415+ 出 了 點 問 題 。雖 說 是 修 復 了 ,但 佢 都 有 返 咁 上 下 年 月 ,唔 知 仲 有 幾 耐 命 ,所 以 就 很 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , | Leave a comment