DIY 自動對時行針鐘

這 天 在 淘 寶 商 埸 逛 街 ,見 到 一 個 「自 動 對 時 電 波 鐘 智 能 機 芯 」,價 錢 更 只 要 ¥50 蚊 人 仔 。

其 實 所 謂 的 電 波 鐘 ,並 不 是 什 麼 新 鮮 事 物 。所 謂 的 電 波 鐘 ,其 實 就 是 可 以 接 收 無 線 電 波 訊 號 來 自 動 對 時 的 時 鐘 。發 射 標 準 時 間 訊 號 的 發 射 站 ,通 常 都 會 有 一 個 非 常 精 確 的 原 子 鐘 作 為 訊 號 源 。

我 的 第 一 個 自 動 對 時 工 具 ( 唔 計 windows 網 路 對 時 功 能 ),是 當 年 的 精 工 Astron 系 列 ,要 成 萬 幾 銀 ( 不 過 Astron 係 靠 GPS 訊 號 ,唔 係 靠 無 線 電 波 )。Citizen 係 有 電 波 錶 ,比 Astron 平 得 多 ,但 至 少 也 要 三 幾 千 蚊 ,不 過 Citizen 實 在 難 以 令 人 產 生 興 趣 …..

但 自 動 對 時 鐘 在 香 港 就 比 較 少 見 ( 除 左 公 開 試 試 場 的 鐘 ),而 且 仲 要 ¥50 蚊 人 仔 就 可 以 自 動 對 時 ?究 竟 是 真 的 假 的 ?一 於 買 回 來 試 下 。

我 家 裡 的 掛 牆 鐘 ,是 多 年 以 前 在 淘 寶 買 的 ,就 是 一 個 最 平 的 靜 音 連 續 走 針 鐘 ,五 十 蚊 人 仔 左 右 。這 次 就 拿 它 開 刀 吧 !哈 哈 哈 。

這 就 是 我 的 時 鐘 原 來 的 機 芯 ,很 多 平 價 鐘 的 機 芯 都 是 這 個 樣 子 ,大 小 和 電 波 鐘 機 芯 也 差 不 多 ( 電 波 鐘 機 芯 大 小 是 56 x 56 mm )。

只 要 拆 幾 粒 螺 絲 ,很 容 易 就 安 裝 好 新 的 機 芯 。

因 為 我 是 第 一 次 換 時 鐘 的 機 芯 ,所 以 不 知 道 原 來 時 鐘 的 針 能 不 能 用 ,所 以 就 順 手 買 了 新 的 針 。不 過 原 來 針 的 內 孔 的 大 小 是 一 樣 的 。

既 然 買 了 新 的 時 針 ,就 用 新 的 吧 。裝 好 時 針 發 現 問 題 ,新 的 時 針 太 長 ,去 到 十 點 的 位 置 會 頂 住 ( XDDDDD )。沒 辦 法 ,只 好 換 回 原 來 的 針 。

拔 掉 定 位 針 ,裝 上 電 池 ,機 芯 就 會 進 入 測 試 程 序 ,時 分 秒 針 都 會 自 己 走 一 圈 ( 大 概 要 幾 分 鐘 ),然 後 時 分 秒 針 都 歸 零 之 後 ,就 自 動 進 入 訊 號 接 收 狀 態 。

大 約 過 了 10 分 鐘 左 右 ,時 分 秒 針 就 開 始 自 己 行 走 到 正 確 的 時 間 。馬 上 核 對 一 下 手 機 上 面 的 時 間 ,簡 直 是 spot on,實 在 是 太 好 玩 了 。

這 款 電 波 鐘 的 機 芯 是 接 收 來 自 中 國 科 學 院 國 家 授 時 中 心 的 訊 號 。授 時 中 心 位 於 陝 西 西 安 的 驪 山 ,其 標 準 時 間 訊 號 可 以 覆 蓋 中 國 大 部 分 的 地 區 ,包 括 港 澳 台 三 地 。

這 個 電 波 鐘 機 芯 ,不 單 是 第 一 次 安 裝 會 自 動 對 時 ,它 每 天 都 會 自 動 對 時 ,確 保 以 後 每 一 天 時 間 都 是 準 確 的 。

再 看 看 已 經 打 入 冷 宮 的 Astron,唉 ,都 係 自 動 對 時 ,點 解 價 錢 可 以 差 咁 遠 ?如 果 Astron 50 蚊 一 隻 ,我 一 定 每 個 款 都 儲 一 隻 。幾 時 淘 寶 會 有 50 蚊 一 隻 的 電 波 錶 ?頂 ,到 時 我 一 定 買 ( 但 肯 定 唔 會 戴 )。

 

ctleung張先生,男性,肖龍。
職業:I.T. Consultant
簡介:不好好讀書;七尺差五寸,手長過膝,雙耳垂肩;性寬和,寡言語,喜怒不形於色。據說少時曾斬白蛇於鳳凰山下……

This entry was posted in Computer & Network and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *