Category Archives: GRBL + 3D 打印

3D 設計:Fusion 360 vs TinkerCad

年 近 歲 晚 ,又 是 大 掃 除 的 日 子 。今 年 還 特 意 夾 好 時 間 ,在 淘 寶 買 了 5 個 不 同 大 小 的 膠 櫃 桶 回 來 執 屋 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

重新設計 3D 耗材乾燥盒 2021

至 今 我 已 經 3D 打 印 了 好 幾 年 ,為 了 防 止 耗 材 受 潮 ,影 響 打 印 效 果 ,所 以 之 前 也 有 DIY 過 3D 打 印 耗 材 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Synology NAS 自製 DIY 防塵網

話 說 我 使 用 Synology 的 NAS 多 年 ,一 直 都 十 分 極 之 滿 意 。除 了 ,大 概 每 半 年 我 就 要 把 Synology 拆 開 ,大 吸 塵 一 次 。因 為 … Continue reading

Posted in Computer & Network, GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

買你的第一部 3D Printer – 2020

話 說 有 個 舊 同 學 問 我 購 買 3D 打 印 機 的 建 議 ,我 當 然 第 一 時 間 想 老 點 佢 去 睇 我 之 前 的 舊 文 。但 舊 文 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

GRBL – 我也來做紫光檀短刀

據 說 ,去 年 一 個 叫 做 「从 零 开 始 的 紫 光 檀 短 刀 教 程 」教 程 出 來 之 後 ,隨 即 大 熱 ,不 知 道 被 轉 載 了 多 少 次 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Mosaic Palette 2 購物記

Mosaic Palette 2 是 3D 打 印 機 的 神 物 ,因 為 它 可 以 將 一 部 普 通 的 單 色 3D 打 印 機 ,搖 身 一 變 成 為 一 台 4 色 的 3D … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材儲存盒 DIY ( 升級版 )

話 說 我 幾 個 月 前 ,自 己 DIY 了 幾 個 耗 材 儲 存 盒 。耗 材 裡 面 有 乾 燥 劑 ,在 打 印 時 也 不 用 把 耗 材 拿 出 來 ,確 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

3D 打印筆:模型黏合

3D 打 印 的 其 中 一 個 最 經 常 要 做 的 後 期 處 理 ,就 是 要 黏 合 模 型 。因 為 受 限 於 3D 打 印 機 的 大 小 ,又 或 者 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , | Leave a comment

Core XY 3D 打印機升級版 ( 線軌版 )

話 說 半 年 前 我 才 買 了 一 台 無 名 Core XY 3D 打 印 機 ,打 印 尺 寸 有 成 300 x 300 x 300 mm 這 麼 大 ,但 價 錢 卻 只 要 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

3D打印:Duet2 WiFi 換屏記

話 說 幾 個 月 前 ,我 在 淘 寶 入 手 了 一 個 3D 打 印 機 的 32 bit 控 制 板 ,叫 做 Duet2 WiFi。這 是 大 陸 的 複 製 品 ,但 因 為 Duet2 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

3D 打印耗材儲存盒 DIY

香 港 的 春 天 和 夏 天 實 在 是 太 潮 濕 了 ,我 實 在 係 忍 受 唔 到 PLA 受 潮 變 脆 時 常 折 斷 ,和 oozing 的 問 題 越 來 越 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 加裝 USB camera / 十字激光來定位

我 們 在 使 用 CAM 軟 體 製 作 刀 路 ( Tool path ) 時 ,都 要 設 定 一 個 原 點 ,它 是 進 行 雕 刻 時 雕 刻 刀 的 起 始 位 置 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 自製脫機控制器 cncjs

上 一 篇 文 講 過 cncjs 有 幾 好 用 ,今 次 就 講 下 我 安 裝 和 使 用 cncjs 的 經 驗 吧 。cncjs 是 一 個 好 東 西 ,但 可 能 因 為 使 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , | 5 Comments

GRBL – 「遙控」你的 CNC 機

使 用 CNC 機 ,基 本 上 每 次 雕 刻 的 起 始 位 置 都 不 一 樣 ( 工 件 擺 放 的 位 置 不 一 樣 ,刀 具 的 長 度 不 同 等 等 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 我的 CNC 機吸塵大法

CNC 機 在 工 作 期 間 會 產 生 很 多 木 碎 粉 塵 ,其 實 就 如 同 做 木 工 時 使 用 電 動 工 具 一 樣 。木 碎 粉 塵 四 散 ,除 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

改良我的無名 Core XY 3D 打印機

話 說 之 前 我 買 了 一 部 差 唔 多 係 世 界 上 最 平 的 大 尺 寸 Core XY 3D 打 印 機 ( ¥1578 )。不 過 佢 始 終 係 一 部 無 牌 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 改裝我的 LEKN 乐控 C1 CNC 雕刻機 ( 小改動 ) + Dust Shoe

話 說 本 來 想 先 用 一 兩 個 月 ,才 將 我 部  LEKN 乐 控 C1 改 裝 ( 改 用 另 一 片 GRBL 控 制 板 ,以 補 回 probing 和 end stop 等 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Anycubic Kossel Linear Plus 大改造 ( 一 ) 金屬角件

話 說 我 的 Anycubic Kossel Linear Plus 一 直 用 得 好 好 的 ,不 用 改 裝 我 也 覺 得 打 印 效 果 十 分 滿 意 。但 現 在 為 什 麼 又 要 大 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

另類選擇,Core XY 結構 3D Printer ( 2019 )

話 說 去 年 我 買 了 兩 台 入 門 級 的 3D 打 印 機 ,一 台 是 最 普 通 的  cartesian 結 構 ,另 一 台 是 delta 結 構 。今 年 本 來 想 升 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , | 5 Comments

Anycubic Kossel Linear Plus 大改造 ( 二 ) 安裝及設定 Duet WiFi 控制板

Anycubic Kossel Linear Plus 其 中 一 樣 為 人 詬 病 的 ,就 是 跟 機 的 trigorilla 控 制 板 用 料 麻 麻 。不 過 ,作 為 世 界 上 其 中 一 部 最 平 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment