Category Archives: GRBL + 3D 打印

DIY 電子防潮耗材箱

我 玩 3D 打 印 機 也 有 好 幾 年 ,香 港 天 氣 太 潮 濕 ,所 以 很 早 就 開 始 用 Ikea 的 Samla 儲 存 盒 來 DIY 耗 材 乾 燥 箱 。簡 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印:淘寶的單卷耗材乾燥盒

最 近 有 個 舊 同 學 開 始 玩 3D printer,問 我 關 於 耗 材 乾 燥 盒 的 事 。耗 材 乾 燥 盒 一 般 就 有 兩 大 用 途 ,一 個 是 邊 打 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Cura / Slicer 的正確用法

假 如 你 有 多 於 一 部 3D 打 印 機 ,那 很 大 機 會 你 已 經 把 其 中 一 部 改 成 使 用 大 nozzle。使 用 大 nozzle 可 以 非 常 有 效 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , | Leave a comment

3D 打印耗材乾燥機

香 港 位 處 海 邊 ,是 十 分 潮 濕 的 地 方 ,對 於 3D 打 印 耗 材 是 大 大 不 利 的 。潮 濕 的 耗 材 會 大 大 影 響 打 印 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

為 Anycubic Vyper 啟用 Linear Advance

話 說 早 前 入 手 了 超 級 易 用 打 印 效 果 又 良 好 的 Anycubic VYPER,但 再 好 的 機 器 都 總 有 進 步 的 空 間 。眾 所 周 知 ,其 實 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材如何選?

我 自 己 已 經 玩 了 3D 打 印 好 幾 年 ,大 大 小 小 的 3D 打 印 機 也 入 手 過 很 多 部 。市 面 上 的 3D 打 印 機 多 如 過 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

升級 Anycubic Vyper 的 Firmware

網 上 幾 乎 是 沒 有 人 談 論 這 個 ,我 想 主 要 原 因 是 因 為 Anycubic Vyper 本 身 就 沒 有 什 麼 問 題 ,所 以 亦 不 需 要 升 級 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

開箱即用的 3D 打印機:Anycubic Vyper

玩 了 3D 打 印 機 好 多 年 ,初 初 就 是 由 砌 kit set 開 始 ( Anycubic Kossel、Tevo Tarantula 等 等 ),再 自 己 大 改 特 改 。到 後 來 就 是 買 散 件 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

3D 設計:Fusion 360 vs TinkerCad

年 近 歲 晚 ,又 是 大 掃 除 的 日 子 。今 年 還 特 意 夾 好 時 間 ,在 淘 寶 買 了 5 個 不 同 大 小 的 膠 櫃 桶 回 來 執 屋 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

重新設計 3D 耗材乾燥盒 2021

至 今 我 已 經 3D 打 印 了 好 幾 年 ,為 了 防 止 耗 材 受 潮 ,影 響 打 印 效 果 ,所 以 之 前 也 有 DIY 過 3D 打 印 耗 材 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Synology NAS 自製 DIY 防塵網

話 說 我 使 用 Synology 的 NAS 多 年 ,一 直 都 十 分 極 之 滿 意 。除 了 ,大 概 每 半 年 我 就 要 把 Synology 拆 開 ,大 吸 塵 一 次 。因 為 … Continue reading

Posted in Computer & Network, GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

買你的第一部 3D Printer – 2020

話 說 有 個 舊 同 學 問 我 購 買 3D 打 印 機 的 建 議 ,我 當 然 第 一 時 間 想 老 點 佢 去 睇 我 之 前 的 舊 文 。但 舊 文 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

GRBL – 我也來做紫光檀短刀

據 說 ,去 年 一 個 叫 做 「从 零 开 始 的 紫 光 檀 短 刀 教 程 」教 程 出 來 之 後 ,隨 即 大 熱 ,不 知 道 被 轉 載 了 多 少 次 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Mosaic Palette 2 購物記

Mosaic Palette 2 是 3D 打 印 機 的 神 物 ,因 為 它 可 以 將 一 部 普 通 的 單 色 3D 打 印 機 ,搖 身 一 變 成 為 一 台 4 色 的 3D … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材儲存盒 DIY ( 升級版 )

話 說 我 幾 個 月 前 ,自 己 DIY 了 幾 個 耗 材 儲 存 盒 。耗 材 裡 面 有 乾 燥 劑 ,在 打 印 時 也 不 用 把 耗 材 拿 出 來 ,確 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

3D 打印筆:模型黏合

3D 打 印 的 其 中 一 個 最 經 常 要 做 的 後 期 處 理 ,就 是 要 黏 合 模 型 。因 為 受 限 於 3D 打 印 機 的 大 小 ,又 或 者 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , | Leave a comment

Core XY 3D 打印機升級版 ( 線軌版 )

話 說 半 年 前 我 才 買 了 一 台 無 名 Core XY 3D 打 印 機 ,打 印 尺 寸 有 成 300 x 300 x 300 mm 這 麼 大 ,但 價 錢 卻 只 要 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

3D打印:Duet2 WiFi 換屏記

話 說 幾 個 月 前 ,我 在 淘 寶 入 手 了 一 個 3D 打 印 機 的 32 bit 控 制 板 ,叫 做 Duet2 WiFi。這 是 大 陸 的 複 製 品 ,但 因 為 Duet2 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

3D 打印耗材儲存盒 DIY

香 港 的 春 天 和 夏 天 實 在 是 太 潮 濕 了 ,我 實 在 係 忍 受 唔 到 PLA 受 潮 變 脆 時 常 折 斷 ,和 oozing 的 問 題 越 來 越 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 加裝 USB camera / 十字激光來定位

我 們 在 使 用 CAM 軟 體 製 作 刀 路 ( Tool path ) 時 ,都 要 設 定 一 個 原 點 ,它 是 進 行 雕 刻 時 雕 刻 刀 的 起 始 位 置 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment