Author Archives: C.T. Leung

GRBL – 自製脫機控制器 cncjs

上 一 篇 文 講 過 cncjs 有 幾 好 用 ,今 次 就 講 下 我 安 裝 和 使 用 cncjs 的 經 驗 吧 。cncjs 是 一 個 好 東 西 ,但 可 能 因 為 使 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , | Leave a comment

GRBL – 「遙控」你的 CNC 機

使 用 CNC 機 ,基 本 上 每 次 雕 刻 的 起 始 位 置 都 不 一 樣 ( 工 件 擺 放 的 位 置 不 一 樣 ,刀 具 的 長 度 不 同 等 等 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 我的 CNC 機吸塵大法

CNC 機 在 工 作 期 間 會 產 生 很 多 木 碎 粉 塵 ,其 實 就 如 同 做 木 工 時 使 用 電 動 工 具 一 樣 。木 碎 粉 塵 四 散 ,除 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

改良我的無名 Core XY 3D 打印機

話 說 之 前 我 買 了 一 部 差 唔 多 係 世 界 上 最 平 的 大 尺 寸 Core XY 3D 打 印 機 ( ¥1578 )。不 過 佢 始 終 係 一 部 無 牌 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 改裝我的 LEKN 乐控 C1 CNC 雕刻機 ( 小改動 ) + Dust Shoe

話 說 本 來 想 先 用 一 兩 個 月 ,才 將 我 部  LEKN 乐 控 C1 改 裝 ( 改 用 另 一 片 GRBL 控 制 板 ,以 補 回 probing 和 end stop 等 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Anycubic Kossel Linear Plus 大改造 ( 一 ) 金屬角件

話 說 我 的 Anycubic Kossel Linear Plus 一 直 用 得 好 好 的 ,不 用 改 裝 我 也 覺 得 打 印 效 果 十 分 滿 意 。但 現 在 為 什 麼 又 要 大 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

另類選擇,Core XY 結構 3D Printer ( 2019 )

話 說 去 年 我 買 了 兩 台 入 門 級 的 3D 打 印 機 ,一 台 是 最 普 通 的  cartesian 結 構 ,另 一 台 是 delta 結 構 。今 年 本 來 想 升 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , | Leave a comment

Anycubic Kossel Linear Plus 大改造 ( 二 ) 安裝及設定 Duet WiFi 控制板

Anycubic Kossel Linear Plus 其 中 一 樣 為 人 詬 病 的 ,就 是 跟 機 的 trigorilla 控 制 板 用 料 麻 麻 。不 過 ,作 為 世 界 上 其 中 一 部 最 平 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

修理損壞的 Arduino NANO ( 更換 USB diode )

Arduino NANO 最 常 見 的 損 毀 ,就 是 USB diode 被 「燒 壞 」了 。徵 狀 就 是 插 USB 時 NANO 會 完 全 無 電 到 ,一 盞 燈 都 唔 著 。也 有 些 情 … Continue reading

Posted in STEM | Tagged , , , , | Leave a comment

3D Printing – 選購 32-bit 控制板

入 門 級 的 3D 打 印 機 ,為 了 降 低 成 本 ,大 多 數 是 用 RAMPS 兼 容 控 制 板 ,再 配 上 open source 的 firmware,例 如 marlin 或 者  repetier。RAMPS 使 用  Atmega2560 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment