Author Archives: C.T. Leung

Bambu Lab X1-Carbon DIY 活性炭濾芯

我 的 Bambu Lab X1 Carbon 用 了 差 不 多 半 年 ,昨 天 檢 查 了 一 下 打 印 時 數 ,發 現 已 經 破 了 千 。特 別 是 有 了 X1 Carbon 之 後 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , | Leave a comment

如何設定 Mellow Fly Gemini V3 與 SHT 36 V2 ( VORON 0.2 升級 CAN bus toolhead board )

話 說 早 前 入 手 了 Siboor 的 入 門 級 全 包 Voron 0.2 KIT,KIT 裡 面 用 的 是 一 片 Mellow Fly 的 Gemini V3 二 合 一 主 板 。 既 然 是 一 台 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Bambu Lab AMS 乾燥箱

3D 打 印 了 好 多 年 ,也 製 作 過 大 大 小 小 不 同 的 耗 材 乾 燥 箱 。我 最 新 的 設 計 ,是 在 密 封 儲 物 箱 安 裝 一 個 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | Leave a comment

砌一台不是 VORON 的 VORON

一 直 想 砌 一 台 VORON 2.4,但 奈 何 家 裡 的 3D 打 印 機 越 來 越 多 ,實 在 是 再 沒 地 方 放 ( 除 了 空 間 ,家 人 的 容 忍 度 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , | Leave a comment

Klipper:Raspberry Pi 缺貨的替代品

話 說 Raspberry Pi 缺 貨 已 經 缺 了 好 幾 年 ,原 來 定 價 US$45 美 金 的 Pi 4 2GB,炒 價 早 就 超 越 了 港 幣 千 元 。淘 寶 有 貨 的 店 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

人類歷史上最便宜的 VORON 3D 打印機

VORON 是 好 東 西 ,係 人 都 知 。又 有 哪 個 3D 打 印 的 玩 家 會 唔 想 自 己 砌 一 部 VORON 呢 ?不 過 想 砌 一 部 VORON 卻 不 便 宜 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , | Leave a comment

我在淘寶買了 Bambu Lab X1-Carbon Combo

去 年 ( 2022 年 ) 最 最 最 勁 的 3D 打 印 機 ,實 在 是 非 Bambu Lab 的 X1-Carbon 莫 屬 ,名 乎 其 實 的 game changer。 其 實 當 初 在 Kickstarter 眾 籌 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | 3 Comments

DIY 電子防潮耗材箱

我 玩 3D 打 印 機 也 有 好 幾 年 ,香 港 天 氣 太 潮 濕 ,所 以 很 早 就 開 始 用 Ikea 的 Samla 儲 存 盒 來 DIY 耗 材 乾 燥 箱 。簡 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印:淘寶的單卷耗材乾燥盒

最 近 有 個 舊 同 學 開 始 玩 3D printer,問 我 關 於 耗 材 乾 燥 盒 的 事 。耗 材 乾 燥 盒 一 般 就 有 兩 大 用 途 ,一 個 是 邊 打 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

升級新的 HTPC / mini PC

話 說 去 年 12 月 電 視 台 轉 用 新 的 頻 道 ,要 從 新 掃 台 。但 唔 知 搞 乜 鬼 ,我 用 了 十 幾 年 的 舊 電 視 ,竟 然 有 2 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment