Author Archives: C.T. Leung

DIY 電子防潮耗材箱

我 玩 3D 打 印 機 也 有 好 幾 年 ,香 港 天 氣 太 潮 濕 ,所 以 很 早 就 開 始 用 Ikea 的 Samla 儲 存 盒 來 DIY 耗 材 乾 燥 箱 。簡 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印:淘寶的單卷耗材乾燥盒

最 近 有 個 舊 同 學 開 始 玩 3D printer,問 我 關 於 耗 材 乾 燥 盒 的 事 。耗 材 乾 燥 盒 一 般 就 有 兩 大 用 途 ,一 個 是 邊 打 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

升級新的 HTPC / mini PC

話 說 去 年 12 月 電 視 台 轉 用 新 的 頻 道 ,要 從 新 掃 台 。但 唔 知 搞 乜 鬼 ,我 用 了 十 幾 年 的 舊 電 視 ,竟 然 有 2 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

我也買了 Oculus Quest 2 ( Meta Quest 2 )

疫 情 嚴 重 ,家 有 老 少 ,公 司 又 唔 開 門 ,就 算 不 想 宅 在 家 ,也 只 能 宅 在 家 。為 了 減 少 磨 擦 ,就 只 好 不 停 的 買 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

為什麼要換新電視?

還 記 得 在 古 代 ,整 家 人 都 喜 歡 圍 在 電 視 一 起 看 電 影 、看 球 賽 、打 遊 戲 。但 今 時 今 日 的 娛 樂 眾 多 ,新 世 代 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , | Leave a comment

2500M 極速寬頻?!

一 向 用 開 的 香 港 寬 頻 ,合 約 仲 有 半 年 才 到 期 ,sale屎 已 經 日 日 夜 夜 鋪 天 蓋 地 來 叫 我 績 約 ,簡 單 一 句 就 是 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , | 2 Comments

免手洗掃拖機器人 DIY 全自動進水排水

話 說 我 是 超 級 懶 的 電 腦 人 ,當 然 一 早 就 在 使 用 掃 地 機 械 人 。後 來 出 了 掃 拖 一 體 的 機 款 ,我 當 然 也 第 … Continue reading

Posted in STEM | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Xpenology (黑群暉) 進階:在 Proxmox VE 安裝 DSM 7

話 說 2020 年 年 中 ,我 在 淘 寶 買 了 一 個 8 bay 的 NAS 機 箱 ,裝 了 「Proxmox VE + 黑 群 暉 」用 得 不 亦 樂 乎 ,想 不 到 一 轉 眼 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

終於還是選了一台 QNAP ( TS-673A vs DS1621+ )

想 不 到 ,我 這 樣 一 個 Synology 的 die-hard fan,終 於 還 是 選 了 一 台 QNAP。自 從 我 的 超 級 舊 DS415+ 在 一 年 多 以 前 瀕 臨 死 亡 之 後 ,我 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , | Leave a comment

STEM project DIY 自動淋花器

用 Arduino 做 自 動 淋 花 器 ,好 多 年 前 就 做 過 。那 時 候 以 教 學 示 範 為 主 ,用 的 是 超 低 電 壓 低 電 流 的 玩 具 水 泵 … Continue reading

Posted in STEM | Tagged , , , , , , , | Leave a comment