Author Archives: C.T. Leung

Core XY 3D 打印機升級版 ( 線軌版 )

話 說 半 年 前 我 才 買 了 一 台 無 名 Core XY 3D 打 印 機 ,打 印 尺 寸 有 成 300 x 300 x 300 mm 這 麼 大 ,但 價 錢 卻 只 要 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

3D打印:Duet2 WiFi 換屏記

話 說 幾 個 月 前 ,我 在 淘 寶 入 手 了 一 個 3D 打 印 機 的 32 bit 控 制 板 ,叫 做 Duet2 WiFi。這 是 大 陸 的 複 製 品 ,但 因 為 Duet2 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材儲存盒 DIY

香 港 的 春 天 和 夏 天 實 在 是 太 潮 濕 了 ,我 實 在 係 忍 受 唔 到 PLA 受 潮 變 脆 時 常 折 斷 ,和 oozing 的 問 題 越 來 越 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 加裝 USB camera / 十字激光來定位

我 們 在 使 用 CAM 軟 體 製 作 刀 路 ( Tool path ) 時 ,都 要 設 定 一 個 原 點 ,它 是 進 行 雕 刻 時 雕 刻 刀 的 起 始 位 置 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

WordPress 選單 ( Menu ) 移除超連結

這 天 收 到 做 網 頁 設 計 的 舊 同 學 留 言 ,說 他 的 客 戶 提 出 了 特 別 的 要 求 ,想 要 把 WordPress Menu ( 選 單 ) 裡 面 的 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , | Leave a comment

GRBL – 自製脫機控制器 cncjs

上 一 篇 文 講 過 cncjs 有 幾 好 用 ,今 次 就 講 下 我 安 裝 和 使 用 cncjs 的 經 驗 吧 。cncjs 是 一 個 好 東 西 ,但 可 能 因 為 使 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , | Leave a comment

GRBL – 「遙控」你的 CNC 機

使 用 CNC 機 ,基 本 上 每 次 雕 刻 的 起 始 位 置 都 不 一 樣 ( 工 件 擺 放 的 位 置 不 一 樣 ,刀 具 的 長 度 不 同 等 等 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 我的 CNC 機吸塵大法

CNC 機 在 工 作 期 間 會 產 生 很 多 木 碎 粉 塵 ,其 實 就 如 同 做 木 工 時 使 用 電 動 工 具 一 樣 。木 碎 粉 塵 四 散 ,除 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

改良我的無名 Core XY 3D 打印機

話 說 之 前 我 買 了 一 部 差 唔 多 係 世 界 上 最 平 的 大 尺 寸 Core XY 3D 打 印 機 ( ¥1578 )。不 過 佢 始 終 係 一 部 無 牌 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

GRBL – 改裝我的 LEKN 乐控 C1 CNC 雕刻機 ( 小改動 ) + Dust Shoe

話 說 本 來 想 先 用 一 兩 個 月 ,才 將 我 部  LEKN 乐 控 C1 改 裝 ( 改 用 另 一 片 GRBL 控 制 板 ,以 補 回 probing 和 end stop 等 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment