Tag Archives: 3d printer

人類歷史上最便宜的 VORON 3D 打印機

VORON 是 好 東 西 ,係 人 都 知 。又 有 哪 個 3D 打 印 的 玩 家 會 唔 想 自 己 砌 一 部 VORON 呢 ?不 過 想 砌 一 部 VORON 卻 不 便 宜 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , | Leave a comment

我在淘寶買了 Bambu Lab X1-Carbon Combo

去 年 ( 2022 年 ) 最 最 最 勁 的 3D 打 印 機 ,實 在 是 非 Bambu Lab 的 X1-Carbon 莫 屬 ,名 乎 其 實 的 game changer。 其 實 當 初 在 Kickstarter 眾 籌 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | Leave a comment

DIY 電子防潮耗材箱

我 玩 3D 打 印 機 也 有 好 幾 年 ,香 港 天 氣 太 潮 濕 ,所 以 很 早 就 開 始 用 Ikea 的 Samla 儲 存 盒 來 DIY 耗 材 乾 燥 箱 。簡 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印:淘寶的單卷耗材乾燥盒

最 近 有 個 舊 同 學 開 始 玩 3D printer,問 我 關 於 耗 材 乾 燥 盒 的 事 。耗 材 乾 燥 盒 一 般 就 有 兩 大 用 途 ,一 個 是 邊 打 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Cura / Slicer 的正確用法

假 如 你 有 多 於 一 部 3D 打 印 機 ,那 很 大 機 會 你 已 經 把 其 中 一 部 改 成 使 用 大 nozzle。使 用 大 nozzle 可 以 非 常 有 效 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , | Leave a comment

3D 打印耗材乾燥機

香 港 位 處 海 邊 ,是 十 分 潮 濕 的 地 方 ,對 於 3D 打 印 耗 材 是 大 大 不 利 的 。潮 濕 的 耗 材 會 大 大 影 響 打 印 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

為 Anycubic Vyper 啟用 Linear Advance

話 說 早 前 入 手 了 超 級 易 用 打 印 效 果 又 良 好 的 Anycubic VYPER,但 再 好 的 機 器 都 總 有 進 步 的 空 間 。眾 所 周 知 ,其 實 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材如何選?

我 自 己 已 經 玩 了 3D 打 印 好 幾 年 ,大 大 小 小 的 3D 打 印 機 也 入 手 過 很 多 部 。市 面 上 的 3D 打 印 機 多 如 過 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

升級 Anycubic Vyper 的 Firmware

網 上 幾 乎 是 沒 有 人 談 論 這 個 ,我 想 主 要 原 因 是 因 為 Anycubic Vyper 本 身 就 沒 有 什 麼 問 題 ,所 以 亦 不 需 要 升 級 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

開箱即用的 3D 打印機:Anycubic Vyper

玩 了 3D 打 印 機 好 多 年 ,初 初 就 是 由 砌 kit set 開 始 ( Anycubic Kossel、Tevo Tarantula 等 等 ),再 自 己 大 改 特 改 。到 後 來 就 是 買 散 件 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment