Tag Archives: 3d printer

買你的第一部 3D Printer – 2020

話 說 有 個 舊 同 學 問 我 購 買 3D 打 印 機 的 建 議 ,我 當 然 第 一 時 間 想 老 點 佢 去 睇 我 之 前 的 舊 文 。但 舊 文 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mosaic Palette 2 購物記

Mosaic Palette 2 是 3D 打 印 機 的 神 物 ,因 為 它 可 以 將 一 部 普 通 的 單 色 3D 打 印 機 ,搖 身 一 變 成 為 一 台 4 色 的 3D … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材儲存盒 DIY ( 升級版 )

話 說 我 幾 個 月 前 ,自 己 DIY 了 幾 個 耗 材 儲 存 盒 。耗 材 裡 面 有 乾 燥 劑 ,在 打 印 時 也 不 用 把 耗 材 拿 出 來 ,確 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

3D 打印筆:模型黏合

3D 打 印 的 其 中 一 個 最 經 常 要 做 的 後 期 處 理 ,就 是 要 黏 合 模 型 。因 為 受 限 於 3D 打 印 機 的 大 小 ,又 或 者 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , | Leave a comment

Core XY 3D 打印機升級版 ( 線軌版 )

話 說 半 年 前 我 才 買 了 一 台 無 名 Core XY 3D 打 印 機 ,打 印 尺 寸 有 成 300 x 300 x 300 mm 這 麼 大 ,但 價 錢 卻 只 要 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

3D打印:Duet2 WiFi 換屏記

話 說 幾 個 月 前 ,我 在 淘 寶 入 手 了 一 個 3D 打 印 機 的 32 bit 控 制 板 ,叫 做 Duet2 WiFi。這 是 大 陸 的 複 製 品 ,但 因 為 Duet2 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材儲存盒 DIY

香 港 的 春 天 和 夏 天 實 在 是 太 潮 濕 了 ,我 實 在 係 忍 受 唔 到 PLA 受 潮 變 脆 時 常 折 斷 ,和 oozing 的 問 題 越 來 越 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

改良我的無名 Core XY 3D 打印機

話 說 之 前 我 買 了 一 部 差 唔 多 係 世 界 上 最 平 的 大 尺 寸 Core XY 3D 打 印 機 ( ¥1578 )。不 過 佢 始 終 係 一 部 無 牌 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Anycubic Kossel Linear Plus 大改造 ( 一 ) 金屬角件

話 說 我 的 Anycubic Kossel Linear Plus 一 直 用 得 好 好 的 ,不 用 改 裝 我 也 覺 得 打 印 效 果 十 分 滿 意 。但 現 在 為 什 麼 又 要 大 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

另類選擇,Core XY 結構 3D Printer ( 2019 )

話 說 去 年 我 買 了 兩 台 入 門 級 的 3D 打 印 機 ,一 台 是 最 普 通 的  cartesian 結 構 ,另 一 台 是 delta 結 構 。今 年 本 來 想 升 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , | 5 Comments