Hackintosh — 自己砌部 Mac ?!

[anti-both]

還 記 得 七 八 年 前 ,就 是 MacBook (白 色 膠 殼 ) 初 初 推 出 ,Mac 剛 剛 轉 為 Intel Mac 的 那 個 年 代 ,Mac 機 以 平 價 作 招 徠 。當 年 筆 者 的 Core2Duo MacBook 比 規 格 相 近 的 Windows Notebook 足 足 平 宜 了 兩 三 千 元 。那 時 很 多 朋 友 都 購 入 MacBook 改 行 Windows,又 或 者 實 行 Dual Boot 。

時 移 世 易 ,現 在 Mac 機 ,只 計 算 硬 體 規 格 的 話 ,真 是 貴 到 無 朋 友 。以 Sony 的 14 寸 E Series 來 計 ,$8,980 的 機 價 ,有 i7-3612QM 四 核 心 處 理 器 、4GB ram、750GB HDD、AMD Radeom HD7670M 獨 立 顯 示 卡 、14 寸 1600 x 900 LED 背 光 顯 示 屏 。同 級 的 15 寸 MacBook Pro,就 要 $13,788。(CPU 頻 率 高 100MHz,但 是 舊 一 代 ,所 以 平 手 ;同 是 4GB Ram;只 有 500GB HDD;HD6750M 也 是 上 一 代 產 品 ,算 是 同 級 ;顯 示 屏 只 有 1440 x 900,又 是 差 了 一 級 )。兩 者 相 差 $4,808,MacBook Pro 的 價 錢 是 Sony E series 的 1.5 倍 。

註 :別 問 我 為 什 麼 不 用 更 高 級 Macbook Pro 作 比 較 ,因 為 那 價 錢 相 差 更 遠 ,只 會 敗 得 更 慘 。

於 是 ,近 年 的 潮 流 就 漸 漸 由 買 Mac 機 裝 Windows,轉 變 到 買 Windows PC 來 裝 Mac OS。用 Intel Base 的 PC 來 裝 Mac OS,大 至 上 統 稱 為 Hackintosh 。大 家 有 興 趣 了 解 更 的 多 的 話 ,可 以 自 行 Google 一 下 。

Hackintosh 的 教 學 和 資 源 網 站 中 ,不 得 不 提 www.tonymacx86.com。它 開 發 了 很 多 必 要 的 Hackintosh 工 具 ,直 接 令 安 裝 工 作 變 得 十 分 簡 單 。它 的 Forum 裡 面 也 有 大 量 十 分 主 動 的 Hackintosh 用 戶 ,互 相 交 流 經 驗 ,和 互 相 幫 忙 解 決 問 題 。

別 以 為 Hackintosh 帶 個 Hack 字 ,就 必 然 是 使 用 翻 版 。Tonymacx86 裡 面 的 工 具 ,全 部 都 是 按 照 你 使 用 正 版 Mac OS 來 設 計 的 。當 然 也 有 一 些 惡 劣 的 人 士 把 tonymacx86 的 工 具 改 裝 成 可 以 安 裝 老 翻 ,但 在 App Store 購 買 一 個 Mac OS 10.7 才 29.99 美 金 ,別 說 你 有 幾 千 元 來 買 電 腦 硬 件 ,卻 花 不 起 那 二 百 多 港 元 來 買 一 個 OS。真 買 不 起 的 朋 友 ,請 你 去 玩 免 費 的 Linux,筆 者 保 證 比 Mac OS 要 好 玩 得 多 。

筆 者 自 己 也 是 首 次 玩 Hackintosh,亦 遇 到 了 大 大 小 小 的 很 多 問 題 。最 終 是 開 了 兩 晚 通 宵 (因 為 白 天 要 上 班 也 ),才 算 是 安 裝 好 最 新 的 10.7.4。硬 件 方 面 ,筆 者 都 是 遵 從 tonymacx86 的 建 議 清 單 挑 選 的 ,裡 面 全 部 都 是 一 個 品 牌 的 主 板 ,不 知 它 收 了 多 少 廣 告 費 [呵 呵 ]。當 然 那 不 算 是 太 差 的 品 牌 ,筆 者 就 勉 強 用 之 。其 實 有 很 多 朋 友 都 是 用 其 他 品 牌 的 主 板 或 硬 件 的 ,但 筆 者 是 第 一 次 ,就 決 定 少 冒 一 點 險 了 。

清 單 上 的 東 西 都 比 較 舊 (Z68 ?!) ,不 算 好 找 。最 終 綜 合 了 價 錢 等 各 方 面 的 因 素 ,筆 者 購 入 的 硬 件 如 下 :

1. GigaXXXX GA-Z68A-D3H-B3 rev1.3 ( Bios F11 )
2. i7 2600K
3. Kingston DDR3 1333 Ram 4GB x 4 = 16GB
4. AData S510 120GB SSD
5. West Digital Caviar Blue 1TB HDD
6. Corsair Builder Series 80+ CX430 Power Supply
7. Cheap Case

Mac OS 由 10.7 Lion 開 始 ,便 不 再 提 供 DVD Installation Disc,只 有 從 App Store 直 接 購 買 的 安 裝 App 或 者 USB 安 裝 手 指 。由 於 App 比 較 平 ,筆 者 就 選 擇 了 App。至 於 tonymacx86 上 面 的 安 裝 工 具 ,就 必 須 使 用 UniBeast。

筆 者 第 一 次 的 安 裝 並 不 成 功 。直 接 用 UniBeast + 10.7.4 App 製 成 的 USB 安 裝 手 指 ,可 以 成 功 boot 機 ,並 進 入 Mac OS 的 安 裝 程 序 。但 在 用 Disc Utility format 好 SSD 之 後 ,似 乎 並 不 能 複 製 檔 案 ,它 只 會 當 在 那 裡 。在 失 敗 了 很 多 次 之 後 ,筆 者 決 定 嘗 試 安 裝 比 較 舊 的 版 本 。筆 者 從 朋 友 的 backup 裡 面 找 回 10.7 的 App,再 重 新 用 UniBeast 製 作 USB 安 裝 手 指 之 後 ,終 於 可 以 成 功 安 裝 。

然 後 ,在 由 10.7 升 級 到 10.7.4 和 音 效 卡 的 問 題 上 面 ,筆 者 也 糾 纏 了 很 久 。下 面 筆 者 把 成 功 的 安 裝 程 序 記 錄 下 來 ,給 遇 到 困 難 的 朋 友 一 個 參 考 。不 過 ,筆 者 在 這 方 面 也 是 初 哥 ,我 行 之 有 效 的 方 法 並 不 保 證 你 也 會 成 功 。(筆 者 就 有 很 多 按 著 別 人 成 功 的 做 法 ,但 自 己 卻 不 成 功 的 經 驗 )

1. 砌 好 部 新 機 先 ,確 定 可 以 boot 機 。千 萬 不 要 升 級 到 最 新 的 Bios F13,tonymacx86 的 DSDT database 只 有 F11 的 。
2. Bios 有 幾 點 要 先 設 定 好 。Enable 480MB Frame Buffer  for the integrated HD3000,AHCI for SATA mode,HPET 64bit mode。
3. 在 tonymacx86 網 站 登 記 為 使 用 者 ,下 載 相 關 的 工 具 和 DSDT 檔 案 。(就 是 UniBeast,MultiBeast 4.5.1 和 Ga-z68a-D3H-B3 F11 的 DSDT 檔 案 )
4. 使 用 Unibeast ( 要 在 另 一 部 Mac 機 上 操 作 ) ,製 作 安 裝 手 指 。手 指 至 少 要 8GB 大 小 。
5. 完 成 之 後 ,把 MultiBeast 和 DSDT 檔 案 都 複 製 到 USB 手 指 中 。
6. 在 安 裝 的 過 程 中 ,不 同 的 教 學 都 建 議 只 插 一 顆 硬 碟 ,所 以 先 拔 除 WD 1TB HDD 吧 。
7. 把 安 裝 手 指 插 到 新 機 的 USB port,Boot 機 時 按 F12 打 開 boot menu,選 擇 USB HDD (就 是 USB 手 指 )來 boot 機 。
8. 進 入 安 裝 程 序 之 後 ,就 當 正 常 的 Mac 機 一 樣 來 安 裝 ,包 括 format HDD,複 製 檔 案 。
9. 第 一 次 reboot 的 時 候 ,要 再 按 F12 打 開 boot menu,再 次 選 擇 USB HDD 來 開 機 。但 這 次 不 要 選 安 裝 程 序 ,要 選 裝 好 了 Mac OS 的 硬 碟 。
10. 成 功 進 入 Mac OS 之 後 ,我 們 就 可 以 使 用 DSDT 的 方 法 來 安 裝 MultiBeast 一 次 。特 別 要 注 意 的 是 ,把 自 己 主 板 的 DSDT  檔 移 到 桌 面 的 時 候 ,要 把 它 重 新 命 名 為 DSDT.aml 。
11. reboot 之 後 ,恭 喜 你 ,你 應 該 有 一 部 可 以 正 常 運 作 的 Mac 機 了 。顯 示 卡 、網 路 卡 ,音 效 卡 等 也 應 該 可 以 正 常 運 作 。但 HD3000 在 10.7 是 有 點 問 題 的 ,有 時 候 會 花 畫 面 (但 不 會 kernel panic)。
12. 為 了 解 決 HD3000 的 問 題 ,我 們 要 更 新 到 10.7.4。先 到 Apple 下 載 10.7.4 的 combo update(意 思 就 是 別 用 software udpate) ,安 裝 好 之 後 ,不 要 reboot !!!
13. 再 執 行 一 次 MultiBeast + DSDT。但 據 說 10.7.4 有 sound card 和 power management 的 問 題 ,所 以 在 MultiBeast 我 們 要 多 選 兩 個 選 項 。
i) Boot Options >> SSDT >> Core i7
ii) AppleHDA rollback
14. 本 來 一 切 就 應 該 完 成 ,但 不 知 為 什 麼 ,我 的 sound card 就 是 不 行 。於 是 ,在 OSx86.net 找 了 一 個 叫 Patch ALC889 + App 的 ,執 行 了 一 次 ,再 reboot 之 後 ,音 效 終 於 回 來 了 。
15. 再 安 裝 好 iWorks, 就 可 以 software update 了 ,然 後 就 完 成 了 。

當 然 ,你 還 要 安 裝 你 自 己 的 軟 體 (例 如 Microsoft Office, Photoshop, VLC Player)、 印 表 機 之 類 啦 。

十 分 滿 意 。原 來 Hackintosh 也 一 樣 可 以 software update 的 ,除 了 OS 的 update。OS 的 update 最 好 還 是 用 Combo update 。比 起 筆 者 原 來 的 小 白 Macbook,新 機 真 是 不 知 道 快 了 多 少 倍 。關 上 防 止 自 動 登 入 選 項 的 話 (Disable automatic login),由 開 機 到 完 全 進 入 桌 面 ,只 需 少 於 三 十 秒 。

綜 合 地 說 ,現 在 要 在 砌 機 上 安 裝 Mac OS 完 全 不 是 什 麼 困 難 的 事 。只 要 你 懂 一 點 硬 體 (至 少 你 會 分 辨 自 己 用 什 麼 底 版 /音 效 卡 /網 卡 吧 ?),和 懂 一 點 點 英 文 (教 學 和 工 具 都 是 英 文 的 ),一 般 用 家 也 可 以 自 行 應 付 。至 於 什 麼 都 不 會 ,但 又 貪 便 宜 的 用 家 ,不 知 道 如 果 我 在 香 港 向 他 們 售 賣 已 經 安 裝 好 Mac OS 的 Hackintosh 電 腦 (連 一 條 原 裝 正 版 的  OS X Lion USB Thumb Drive),是 不 是 犯 法 的 呢 ?呵 呵 呵 。十 分 期 待 升 級 到 10.8,不 知 到 時 又 有 什 麼 新 功 能 呢 ?

最 後 ,究 竟 筆 者 實 際 上 省 了 多 少 錢 ?這 實 在 不 好 算 。筆 者 砌 這 台 Hackintosh 只 花 了 六 千 多 元 ,但 未 包 括 Monitor。iMac 價 錢 由 九 千 多 到 一 萬 五 千 多 ,但 iMac 是 All-in-one 機 種 ,用 的 都 是 notebook 的 硬 件 。我 的 Hackintosh 是 i7 + SSD + 16GB Ram,就 是 賣 一 萬 五 那 部 iMac,速 度 跟 我 的 Hackintosh 比 還 差 很 遠 。最 難 比 的 是 iMac 那 個 27 寸 Monitor,獨 立 買 的 話 要 五 千 大 元 。但 為 什 麼 不 用 三 千 元 買 兩 個 24 寸 Full HD Monitor 呢 ?兩 個 24 寸 行 Dual Monitor,比 單 一 27 寸 只 好 不 差 吧 ?

ctleung張先生,男性,肖龍。
職業:I.T. Consultant
簡介:不好好讀書;七尺差五寸,手長過膝,雙耳垂肩;性寬和,寡言語,喜怒不形於色。據說少時曾斬白蛇於鳳凰山下……

This entry was posted in Computer & Network and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Hackintosh — 自己砌部 Mac ?!

 1. Heaven says:

  什麽時候我也能晉升到 自己可以攅機的Level就好了

 2. cashking110 says:

  小弟十分喜愛看你寫的文章并從中獲益不少, 今日有個問題麻煩請敎, 我有部IMAC壞左,APPLE報價壞motherboard要5千, 請問我可否自己買材料整? 如果唔整部機可否拆散零件重用? monitor可否用的返? 最後請問可有相熟街外修機可介紹, 謝謝

  • C.T. Leung says:

   好幾年前的 iMac 就支援 Target Display Mode 的了 ( Mini DisplayPort / Thunderbolt ),當然可以當 Monitor 用,但唔知你部野「壞」到乜野程度。你有能力當然可以自己整呀,在古時我自己整 MacBook 都是淘寶買材料的 ( 現代的我整不了,別說整,加 ram 換 hdd 都不行….,真是狗菜,所以抵 Apple 執笠!!! )。零件重用?!那你必須要去二手找一台同年同款的舊 iMac 才可以,基本上 Apple 每年的新款都有硬件改動,不太可能把舊款零件用在新款上。我相熟的收費不會比 Apple 平呀,而且 Apple 修完還會有修後補養。你唔情願就去各大腦場,有做電腦維修的都會整。但當然,現在新機都超級便宜,買新的鐵定比維修有更高性價比。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *